Helisa prodaja šrafova i šrafovske robe Beograd, Ul. Kumodraška 240

Grupe proizvoda

Točkovi za kolica

Točak fiksni Crveni Poliuretan

Točak fiksni Crveni Poliuretan

Točak okretni Crveni Poliuretan

Točak okretni Crveni Poliuretan

Točak sa kočnicom Crveni Poliuretan

Točak sa kočnicom Crveni Poliuretan

Točak za visoke temperature okretni sa KOČNICOM

Točak za visoke temperature okretni sa KOČNICOM

Točkić za visoke temperature OKRETNI

Točkić za visoke temperature OKRETNI

Točak za visoke temperature FIKSNI

Točak za visoke temperature FIKSNI

Točkovi od prirodnog belog poliamida  sa bolcnom sa ili bez  KOČNICE

Točkovi od prirodnog belog poliamida sa bolcnom sa ili bez KOČNICE

Točkovi od prirodnog belog poliamida sa KOČNICOM

Točkovi od prirodnog belog poliamida sa KOČNICOM

Točkovi od prirodnog belog poliamida OKRETNI

Točkovi od prirodnog belog poliamida OKRETNI

Točkovi od prirodnog belog poliamida FIKSNI

Točkovi od prirodnog belog poliamida FIKSNI

Točkovi od poliuterana velike nosivosti OKRETNI+ OKRETNI SA KOČNICOM

Točkovi od poliuterana velike nosivosti OKRETNI+ OKRETNI SA KOČNICOM

Točkovi od poliuterana velike nosivosti FIKSNI

Točkovi od poliuterana velike nosivosti FIKSNI

Točkovi VELIKE nosivosti za kolica  FIKSNI

Točkovi VELIKE nosivosti za kolica FIKSNI

Točkovi VELIKE nosivosti za kolica  OKRETNI

Točkovi VELIKE nosivosti za kolica OKRETNI

Točkovi VELIKE nosivosti za kolica sa KOČNICOM-OKRETNI

Točkovi VELIKE nosivosti za kolica sa KOČNICOM-OKRETNI

Točkovi za kolica-crna guma FIKSNI

Točkovi za kolica-crna guma FIKSNI

Točkovi za kolica-crna guma OKRETNI

Točkovi za kolica-crna guma OKRETNI

Točkovi za kolica-crna guma sa KOČNICOM-OKRETNI

Točkovi za kolica-crna guma sa KOČNICOM-OKRETNI

Točkovi za kolica   SIVI termoplastik  FIKSNI

Točkovi za kolica SIVI termoplastik FIKSNI

Točkovi za kolica   SIVI termoplastik sa KOČNICOM-OKRETNI

Točkovi za kolica SIVI termoplastik sa KOČNICOM-OKRETNI

Točkovi za kolica   SIVI termoplastik  OKRETNI

Točkovi za kolica SIVI termoplastik OKRETNI

Točkovi za kolica SIVI sa NAVOJEM

Točkovi za kolica SIVI sa NAVOJEM

Točkovi za kolica  sa KOČNICOM-NAVOJEM

Točkovi za kolica sa KOČNICOM-NAVOJEM